Bảng báo nạp gas điều hòa

Đơn giá nạp gas điều hòa


  Báo giá bảo dưỡngnạp gas điều hòaSTT

DỊCH VỤ VÀ VẬT TƯ

ĐVT
ĐƠN GIÁ
( VNĐ )

GHI CHÚ
1
Bảo dưỡng máy 9000 btu
Máy
90.000

2
Bảo dưỡng máy 12000 btu
Máy
90.000

3
Bảo dưỡng máy 18.000 btu
Máy
120.000

4
Bảo dưỡng máy 24.000 btu – 27.000 btu
Máy
150.000

5
Bảo dưỡng máy 30.000 btu – 36.000 btu
Máy
220.000

6
Bảo dưỡng máy 40.000 btu – 48.000 btu
Máy
300.000

7
Nạp gas bổ sung máy 9000 btu
psi
9.000/1psi
GAS – R22
8
Nạp gas bổ sung máy 12.000 btu
psi
10.000/1psi
GAS – R22
9
Nạp gas bổ sung máy 18.000 btu – 24.000 btu
psi
11.000/1psi
GAS – R22
10
Nạp gas bổ sung máy 27.000 btu – 32.000 btu
psi
12.000/1psi
GAS -  R22
11
Nạp gas bổ sung máy 36.000 btu – 40.000 btu
psi
13.500/1psi
GAS – R22
12
Nạp gas bổ sungmáy 42.000 btu – 48.000 btu
Psi
14.000/1psi
GAS – R22
13
Nạp gas máy 9000 btu
Máy
720.000
GAS – R410
14
Nạp gas máy 12.000 btu
Máy
850.000
GAS – R410
15
Nạp gas máy 18.000 btu
Máy
1.150.000
GAS – R410
16
 Nạp gas máy 9000 btu
Máy 
420.000 
 GAS - R22
17
 Nạp gas máy 12.000 btu
Máy 
490.000 
 GAS - R22
18
 Nạp gas máy 18.000 btu
Máy 
 560.000
 GAS - R22
Bảng báo nạp gas điều hòa

Dịch vụ sửa chữa điều hòa giá rẻ

menu
menu