Điều hòa Daikin lỗi C5: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R3T) đường ống gas hơi

C5 Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R3T) đường ống gas hơi

C5: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R3T) đường ống gas hơi.

- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống ga hơi

- Lỗi bo dàn lạnh

Sửa các lỗi điều hòa giá rẻ tại Hà Nội