Điều hòa Daikin lỗi PJ: Lỗi cài đặt công suất dàn nóng

PJ Lỗi cài đặt công suất dàn nóng

PJ: Lỗi cài đặt công suất dàn nóng

- Chưa cài đặt công suất dàn nóng

- Cài đặt sai công suất dàn nóng khi thay thế bo dàn nóng

 

Tham khảo thêm các model điều hòa daikin giá rẻ mới nhất

Sửa các lỗi điều hòa giá rẻ tại Hà Nội