Điều hòa Daikin lỗi U1: Ngược pha, mất pha

U1 Ngược pha, mất pha

U1: Ngược pha, mất pha

- Nguồn cấp bị ngược pha

- Nguồn cấp bị mất pha

- Lỗi bo dàn nóng

Sửa các lỗi điều hòa giá rẻ tại Hà Nội