Điều hòa Daikin lỗi A1 Lỗi ở board mạch

A1 Lỗi ở board mạch

A1: Lỗi ở board mạch

- Thay bo dàn lạnh

Sửa các lỗi điều hòa giá rẻ tại Hà Nội