Điều hòa Daikin lỗi UH: Sự cố về hệ thống, địa chỉ hệ thống gas không xác định

UH: Sự cố về hệ thống, địa chỉ hệ thống gas không xác định

UH: Sự cố về hệ thống, địa chỉ hệ thống gas không xác định

- Kiểm tra tín hiệu dàn nóng-dàn lạnh, dàn nóng-dàn nóng

- Lỗi bo dàn lạnh

- Lỗi bo dàn nóng

Tham khảo thêm các model điều hòa daikin giá rẻ mới nhất

Sửa các lỗi điều hòa giá rẻ tại Hà Nội