Bảng báo giá sửa điều hòa – vặt tư – bảo dưỡng – lắp đặt

Bảng báo giá sửa điều hòa – vặt tư – bảo dưỡng – lắp đặt giá rẻ tại Hà Nội

Bảng báo giá sửa điều hòa – vặt tư – bảo dưỡng – lắp đặt

Bảng giá vật tư phụ kiện lắp đặt máy điều hòa mới

STT

Chi tiết

Đơn vị

Đơn giá (VND)

GHI CHÚ

1

Công lắp đặt điều hòa loại 2 khối 9000 – 1200 BTU

Máy

200 000

270 000

 

Với địa thế lắp đặt phức tạp giá có thể thỏa thuận lại

2

Công lắp đặt điều hòa loại 2 khối 18.000

- 24.000 BTU

Máy

250 000

330 000


3

Công bảo dưỡng điều hòa loại 2 khối 9000

- 1200 BTU

Máy

70 000

Bảo dưỡng bằng máy áp lực chuyên dùng

4

Công bảo dưỡng điều hòa loại 2 khối 18 000

- 24 000 BTU

Máy

80 000


5

Công bảo dưỡng điều hòa loại 2 khối 27 000

- 48 000 BTU

Máy

Thỏa thuận


6

Nạp Gas R22 bổ sung

PSI

7 000

Ga nhập khẩu Ấn Độ

7

Công Bảo Dưỡng Điều Hòa Âm Trần Loại 2 Khối48.000 BTU trở lên

Bộ

300.000


8

Đường ống đồng dẫn ga phi 6 & phi 10 cho máy

9 000- 12 000 BTU

Mét

130 000

Ống đồng dẫn ga nhập khẩu

9

Đường ống đồng dẫn ga phi 6 & phi 12 cho máy 12 000 BTU

Mét

150 000


10

Đường ống đồng dẫn ga phi 10 & phi 16 cho máy 16 000 – 24 000 BTU

Mét

220 000


11

Thay block 9 000 – 12 000 BTU

Chiếc

2 500 000

->3 000 000


12

Thay block 18 000 – 24 000 BTU

Chiếc

4200 000

->4800 000


13

Thay quạt dàn nóng

Chiếc

600 000


14

Chen sơ nóng – lạnh

Bộ

280 000


15

Dây điện  nguồn

Mét

19 000


16

Bộ giá đỡ giàn nóng

Bộ

120 000


17

Thay quạt dàn lạnh điều hòa ( 9000 – 48 000 BTU)

Chiếc

650 000


18

Tụ điện điều hòa 30 Fm – 60 Fm

Chiếc

380 000

 ->500 000


19

Attomat 15A – 30A

Cái

50 000

->100 000


20

Công tháo dỡ máy 9000 – 12 000 BTU

Bộ

150 000


21

Xử lý vi mạch điều khiển máy 1 chiều

Chiếc

400 000

Sửa chữa

22

Xử lý vi mạch điều khiển máy 2 chiều

Chiếc

450 000

Sửa chữa

23

Thay vi mạch máy điều khiển điều hòa

Bộ

900 000

Thay mới

Báo giá trên nếu quý khách lấy hóa đơn + 10% thuế VAT

Dịch vụ sửa chữa, bơm ga, bảo dưỡng điều hòa giá rẻ