Bảng báo nạp gas điều hòa

Bảng báo nạp gas điều hòa giá rẻ tại Hà Nội


  Báo giá bảo dưỡngnạp gas điều hòaSTT

DỊCH VỤ VÀ VẬT TƯ

ĐVT
ĐƠN GIÁ
( VNĐ )

GHI CHÚ
1
Bảo dưỡng máy 9000 btu
Máy
90.000

2
Bảo dưỡng máy 12000 btu
Máy
90.000

3
Bảo dưỡng máy 18.000 btu
Máy
120.000

4
Bảo dưỡng máy 24.000 btu – 27.000 btu
Máy
150.000

5
Bảo dưỡng máy 30.000 btu – 36.000 btu
Máy
220.000

6
Bảo dưỡng máy 40.000 btu – 48.000 btu
Máy
300.000

7
Nạp gas bổ sung máy 9000 btu
psi
9.000/1psi
GAS – R22
8
Nạp gas bổ sung máy 12.000 btu
psi
10.000/1psi
GAS – R22
9
Nạp gas bổ sung máy 18.000 btu – 24.000 btu
psi
11.000/1psi
GAS – R22
10
Nạp gas bổ sung máy 27.000 btu – 32.000 btu
psi
12.000/1psi
GAS -  R22
11
Nạp gas bổ sung máy 36.000 btu – 40.000 btu
psi
13.500/1psi
GAS – R22
12
Nạp gas bổ sungmáy 42.000 btu – 48.000 btu
Psi
14.000/1psi
GAS – R22
13
Nạp gas máy 9000 btu
Máy
720.000
GAS – R410
14
Nạp gas máy 12.000 btu
Máy
850.000
GAS – R410
15
Nạp gas máy 18.000 btu
Máy
1.150.000
GAS – R410
16
 Nạp gas máy 9000 btu
Máy 
420.000 
 GAS - R22
17
 Nạp gas máy 12.000 btu
Máy 
490.000 
 GAS - R22
18
 Nạp gas máy 18.000 btu
Máy 
 560.000
 GAS - R22

Dịch vụ sửa chữa, bơm ga, bảo dưỡng điều hòa giá rẻ