Điều hòa Daikin lỗi C9: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió hồi

C9 Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió hồi

C9: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió hồi .

- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ gió hồi

- Lỗi bo dàn lạnh.

Sửa các lỗi điều hòa giá rẻ tại Hà Nội